Gurage Zone


በጉራጌ ዞን ሳይንስና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መምሪያ

     የጉራጌ ዞን በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ካሉ ዞኖች እና ልዩ ወረዳዎች አንዱ ዞን... ዝርዝሩን ይመልከቱ


ዜናዎች/news


ሳይንስና ቴክኖሎጂ መምሪያ

አዳዲስ የቴክኖሎጂና የፈጠራ ስራዎችን ማስፋትና ማጠናከር...2024/02/26

የካቲት 18/2016 ዓ.ምአዳዲስ የቴክኖሎጂና የፈጠራ ስራዎችን በማስፋትና በማጠናከር ህብረተሰቡ ተጠቃሚ ሊያደርጉ የሚችሉ... ዝርዝሩን ይመልከቱ

ንግድና ገበያ ልማት

የንግዱ ማህበረሰብ አንድነቱ በማጠናከር የዞኑ ልማት ለማፋጠን የበኩሉን አስተዋጽኦ ሊያበረክትይገባል ...2024/02/22

የካቲት13/2016ዓ.ም==================  የንግዱ ማህበረሰብ አንድነቱ በማጠናከር የዞኑ ልማት ለማፋጠን የበኩሉን አስተዋጽኦ... ዝርዝሩን ይመልከቱ

ግብርና

በመሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ዘርፍ የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ሁሉም በዘርፉ በትኩረት ሊሰራይገባል...2024/02/22

የካቲት 13/2016 ዓ.ም=============   በመሬት አስተዳደርና አጠቃቀም  ዘርፍ የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ይበልጥ ለማረጋገጥ... ዝርዝሩን ይመልከቱ

ባህል እና ቱሪዝም

በዞኑ የሆቴልና ቱሪዝም ዘርፍ የበለጠ እንዲነቃቃ አገልግሎት ሰጪ ስልጠና ተሰጠ፡፡...2024/02/22

መምሪያው ከወልቂጤ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅና ሳተላይት ኢኒስቲትዩት ጋር በመተባበር ለቱሪስት አገልገሎት ሰጪ ተቋማትና... ዝርዝሩን ይመልከቱ

የችሎት ዜና

ከሌላ ሰው አካውንት ወደ እራሱ አካውንት ገንዘብ እንዲተላለፍለት ያደረገ ተከሳሽ በጽኑ እስራት ተቀጣ...2024/02/22

የማታለል ወንጀል በመፈጸም ከሌላ ሰው አካውንት ወደ እራሱ አካውንት ገንዘብ እንዲተላለፍለት ያደረገ ተከሳሽ በጽኑ... ዝርዝሩን ይመልከቱ

ህግ

የዳኝነት ሳይከፈል በነፃ ስለሚቀርብ ክስ...2024/02/22

የዳኝነት ሳይከፈል በነፃ ስለሚቀርብ ክስ   ማንኛውም የፍትሐብሔር ክስ ሲከፈት በፍርድ ቤት ለሚሰጠው የዳኝነት... ዝርዝሩን ይመልከቱ

ህግ

አንድ ሰው በህግ እንደሰው የሚቆጠረው ከመች ጀምሮ ነው?...2024/02/22

አንድ ሰው በህግ እንደሰው የሚቆጠረው ከመች ጀምሮ ነው?      ????????????????????????????????✍ በ1952 ዓ.ም ስራ ላይ በዋለው... ዝርዝሩን ይመልከቱ

“ምክር ቤታችን”

የጉራጌ ዞን ምክር ቤት 4ኛ ዙር 11ኛ ዓመት 25ኛ መደበኛ ጉባኤ በወልቂጤ ከተማ ማካሄድ ጀምሯል...2024/02/21

የካቲት12/2016ዓ.ም=================  የጉራጌ ዞን ምክር ቤት 4ኛ ዙር 11ኛ ዓመት 25ኛ መደበኛ ጉባኤ በወልቂጤ ከተማ ማካሄድ... ዝርዝሩን ይመልከቱ

ታሪክ

የአድዋ ዘማቿ ደስታ ዳጥዬ ...2024/02/21

የአድዋ ዘማቿ ደስታ ዳጥዬ ‹‹እኔ ሴት ነኝ፤ ጦርነትም አልወድም ፡፡ ግን እንዲህ አይነቱን ውል ከምቀበል... ዝርዝሩን ይመልከቱ

ታሪክ

ሩጋ አሻሜ የጉራጌዎች ንግድ ስራ አባት ! ...2024/02/19

የቀዳማዊ ኃይለሥላሴን መንግሥት በቅርበት የመከታተልና የማወቅ እድል የነበራቸው አምባሳደር ዘውዴ ረታ ከትምህርታቸው፣... ዝርዝሩን ይመልከቱ

ገቢዎች

የታክስ መሰረቶች በማስፋት ዞኑ የሚያመነጨውን ገቢ አሟጦ ለመሰብሰብ ሁሉም በትኩረት መስራት አለበት...2024/02/16

የካቲት 6/2016 ዓ.ምየታክስ መሰረቶች በማስፋት ዞኑ የሚያመነጨውን ገቢ አሟጦ ለመሰብሰብ ሁሉም በትኩረት መስራት እንዳለበት... ዝርዝሩን ይመልከቱ

ወቅታዊ

በጉራጌ ዞን በወልቂጤ ከተማ የሚስተዋሉ ችግሮች እንዲፈታላቸው የከተማው ነዋሪዎች ጠየቁ።...2024/02/15

የካቲት 07/2016ዓ.ም=============== በጉራጌ ዞን በወልቂጤ ከተማ የሚስተዋሉ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች መንግስት... ዝርዝሩን ይመልከቱ


ማስታዎቂያዎች /Notes

sector about-logo

ወልቂጤ አካባቢ ከፍተኛ ፍ/ቤት

የዳኝነት ማስታወቂያ

sector about-logo

የጉራጌ ዞን ዋና አስተዳደር ጽ/ቤት

በድጋሚ የወጣ የጨረታ ማስታወቂያ

sector about-logo

የጉራጌ ዞን ዋና አስተዳደር ጽ/ቤት

በድጋሚ የወጣ የጨረታ ማስታወቂያ

sector about-logo

ሳይንስና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መምሪያ

በመረጃ መረብና ሶፍትዌር ዳይሬክቶሬት የሚሰጡ ዋና ዋና አገልግሎቶች፣ አገልግሎቱ የሚሰጥበትና ከተገልጋይ የሚጠበቅ ቅድመ ሁኔታዎች

የምስል ዜናዎች /video