Gurage Zone


በጉራጌ ዞን ሳይንስና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መምሪያ

     የጉራጌ ዞን በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ካሉ ዞኖች እና ልዩ ወረዳዎች አንዱ ዞን... ዝርዝሩን ይመልከቱ


ዜናዎች/news


“ምክር ቤታችን”

የክትትልና ቁጥጥር ስርዓቱን በማጠናከር የግልጸኝትና የተጠያቂነት ስርዓቱን የበለጠ ማጎልበት እንደሚገባ የጉራጌ ...2023/12/03

ህዳር 19/2016 ዓ.ም ወልቂጤ፤ የክትትልና ቁጥጥር ስርዓቱን በማጠናከር የግልጸኝትና የተጠያቂነት... ዝርዝሩን ይመልከቱ

“ምክር ቤታችን”

18ኛው የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ቀን "ብዝሀነትና እኩልነት ለሀገራዊ አንድነት" በሚል መሪ ቃል በ...2023/11/25

ህዳር 14/2016 ዓ.ም     ወልቂጤ፤   ህብረ ብሄራዊ አንድነታችንን በማጠናከር ለሀገር ሰላም እና አንድነት... ዝርዝሩን ይመልከቱ

ባህል እና ቱሪዝም

ተስፋ ቱር የተሰኘ አስጎብኚ ድርጅት በጉራጌ ዞን ምሁር አክሊል ወረዳ ጉብኝት አካሂደዋል...2023/10/27

ተስፋ ቱር የተሰኘ አስጎብኚ ድርጅት በጉራጌ ዞን ምሁር አክሊል ወረዳ በጨቦ፣መቆርቆርና የሸሀራ ቀበሌ የቤት ቆይታ ቱሪዝም... ዝርዝሩን ይመልከቱ

ስልጠና

በእምድብር ከተማ አስተዳደር እና በቸሃ ወረዳ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ፅ/ቤቶች በክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት ...2023/09/05

ነሃሴ 25/2015 ዓ.ም.በእምድብር ከተማ አስተዳደር እና በቸሃ ወረዳ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ፅ/ቤቶች በክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት... ዝርዝሩን ይመልከቱ

ስልጠና

የእዣ ወረዳ ሳ/ኢ/ቴ ጽ/ቤት የክረምት የበጎ ፍቃድየኮምፕዩተር ስልጠና ተሰጥቶ ተጠናቀቀ...2023/09/05

ቀን 25/12/2015ዓም የእዣ ወረዳ ሳ/ኢ/ቴ ጽ/ቤት የክረምት የበጎ ፍቃድየኮምፕዩተር ስልጠናጭእና የኢንተርኔት አጠቃቀም ዙሪያ... ዝርዝሩን ይመልከቱ

ስልጠና

ትውልድን ከኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ እውቀት ማነስ በማላቀቅ ብቁና ተወዳዳሪ እንዲሆን መስራት እንደሚያስፈልግ ተጠቆ...2023/09/05

ትውልድን ከኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ እውቀት ማነስ በማላቀቅ ብቁና ተወዳዳሪ እንዲሆን መስራት እንደሚያስፈልግ... ዝርዝሩን ይመልከቱ

ስልጠና

የደቡብ ሶዶ ወረዳ ሳ/ኢ/ቴ ፅ/ቤት በመሰረታዊ ኮምፒዩተር ስልጠና ሲያሰለጥናቸው የነበሩ 44ተማሪዎች የምስክር ...2023/09/05

የደቡብ ሶዶ ወረዳ ሳይንስና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ፅ/ቤት በመሰረታዊ ኮምፒዩተር ስልጠና ሲያሰለጥናቸው የነበሩ 44... ዝርዝሩን ይመልከቱ

ስልጠና

በጉመር ወረዳ ሳ/ኢ/ቴ ጽ/ቤት በጎ ፈቃድ ሲያሰለጥናቸው የነበሩ ተማሪዎች ስልጠናው በማጠናቀቅ ሰርተፍኬት ተሰጠ...2023/09/05

የጉመር ወረዳ ሳይንስና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጽህፈት ቤት በክረምት በጎ ፈቃድ ሲያሰለጥናቸው የነበሩ ተማሪዎች ስልጠናው... ዝርዝሩን ይመልከቱ

ስልጠና

በጉንችሬ ከተማ ሳ/ኢ/ቴ/ዩኒትና በእኖር ወረዳ ሳ/ኢ/ቴ/ፅ/ቤት ጋር በቅንጅት ሲሰጥ የነበረው ስልጠና ተጠና...2023/09/05

በጉንችሬ ከተማ ሳይ/ኢን/ቴክ/ዩኒትና በእኖር  ወረዳ  ሳይ/ኢን/ቴክ/ፅ/ቤት ጋር በቅንጅት ከሀምሌ21/2015  ጀምሮ ... ዝርዝሩን ይመልከቱ

ቴክኖሎጂ

የእዣ ወረዳ ሳይንስና ኢንፎርሜሽንቴክኖሎጂጽ/ቤት በቅርቡ ባለማው ዌብሳይት ዙሪያ ስልጠና ተሰጠ...2023/09/04

----------የዘመነ ዲጂታል ቴክኖሎጂ የእድገት ሁሉ መሰረት ነው።የእዣ ወረዳ ሳይንስና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ... ዝርዝሩን ይመልከቱ

ወቅታዊ

የጉ/ዞ/ሳ/ኢ/ቴ መምሪያ በህዳሴ አጠቃላይ 2ተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ የችግኝ ተከላ አካሂደዋል...2023/08/25

ነሐሴ 18/2015 ዓ/የጉራጌ ዞን ሳይንስና ቴክኖሎጂ መምሪያ ከወልቂጤ ከተማ አስተዳደር ሳይንስና ቴክኖሎጂ ጽህፈት ቤት ጋር... ዝርዝሩን ይመልከቱ

ስልጠና

በክረምት ወቅት ለተማሪዎች በጎ አድራጎት እንስራ በሚል በጉራጌ ዞን በምሁርአክሊል ወረዳ ሳ/ኢ/ቴ/ጽ/ቤት ...2023/08/18

በክረምት ወቅት ለተማሪዎች በጎ አድራጎት እንስራ በሚል በጉራጌ ዞንበምሁርአክሊል ወረዳ ሳ/ኢ/ቴ/ጽ/ቤት በኩል ለ14 ቀን... ዝርዝሩን ይመልከቱ


ማስታዎቂያዎች /Notes

sector about-logo

የጉራጌ ዞን ዋና አስተዳደር ጽ/ቤት

በድጋሚ የወጣ የጨረታ ማስታወቂያ

sector about-logo

የጉራጌ ዞን ዋና አስተዳደር ጽ/ቤት

በድጋሚ የወጣ የጨረታ ማስታወቂያ

sector about-logo

ሳይንስና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መምሪያ

በመረጃ መረብና ሶፍትዌር ዳይሬክቶሬት የሚሰጡ ዋና ዋና አገልግሎቶች፣ አገልግሎቱ የሚሰጥበትና ከተገልጋይ የሚጠበቅ ቅድመ ሁኔታዎች

የምስል ዜናዎች /video